Let’s travel together.

Nükleer enerjinin daha fazla kullanılması için UNECE yol haritası net-sıfır çağrıları : Enerji ve Çevre


21 Eylül 2022

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (UNECE) yeni bir raporuna nazaran nükleer enerji, Şimal ABD, Avrupa ve Orta Asya’da karbon nötrlüğü elde eden senaryolarda mühim bir rol oynuyor. Büyük ölçekli nükleer reaktörleri tamamlamak için gelişmiş reaktörler başarıya ulaşmış bir halde konuşlandırılırsa ve düşük karbonlu hidrojen altyapısının tanıtılmasında ilerleme var ise, nükleer enerjinin görevi daha da büyüktür.

Geleceğin karbon etkisiz enerji sistemi (Fotoğraf: UNECE)

başlıklı rapor UNECE Bölgesinde Karbon Nötrlüğü: Karbon Nötrlüğü Konsepti Altında Teknoloji Etkileşimi – UNECE bölgelerinden internasyonal uzmanların ve veri bilimcilerinin girdilerine dayanmaktadır. Enerji sisteminin BM tarafınca yönetilen ilk bölgesel modellemesi olan gösterim, bölgenin 2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne erişmesi için bir takım teknoloji ve siyaset çözümünü tanımlıyor.

Rapor üç senaryo sunuyor: bir referans senaryo, bir temel ‘karbon nötrlüğü’ senaristliği ve bir ‘karbon etkisiz inovasyon’ senaristliği. Referans senaryo, sürdürülebilir bir enerji yada iklim politikası olmadığını varsayar ve buna bağlı olarak karbon nötrlüğü sağlamada başarısız olur. Yenilik senaristliği, yenilikçi teknolojilerin pazara girişini hızlandıran yenilik ve dağıtım politikalarının potansiyel faydalarına odaklanır. Nükleer güç için, büyük ölçekli reaktör tasarımları ve yeni ufak modüler reaktörler (SMR’ler) ve hidrojen üretimi şeklinde elektriğin ötesinde ek enerji hizmetlerini ihtiva eder.

Emek harcama, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Şimal ABD, Orta Asya ve Batı Asya’daki ülkeleri de içeren UNECE bölgesine odaklandı. Ortak Sosyoekonomik Yol 2 senaristliği ile aynı temel varsayımları kullandılar – ekonomik kalkınmanın tarihsel kalıplarının 21. yüzyıl süresince devam etmiş olduğu sözde ‘yolun ortası’ iklim senaristliği. Proje başlatıldıktan oldukca sonrasında başlamış olan Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin neticelerini hesaba katmadılar.(Fotoğraf: UNECE)

Temel Karbon Nötrlüğü senaryosunda, nükleer enerji 2050 yılına kadar UNECE bölgesindeki mevcut üretimini iki katına çıkarır. Nükleer enerji, toplam 22.100 TWh elektrik üretiminin 4400 TWh’sini yada toplamın ortalama %20’sini sağlar. Büyük ölçekli nükleer ve SMR’ler içeren Karbon Nötrlüğü İnovasyonu senaryosunda, nükleer enerjiden elde edilmiş üretim miktarı, toplam elektrik üretiminin ortalama %30’unu temsil eden 6235 TWh ile günümüze kıyasla ortalama üç katına çıkmaktadır. Bu, 450 GWe’nin SMR olması öngörülen 874 GWe kurulu nükleer kapasiteden üretilmektedir.(Fotoğraf: UNECE)

(Fotoğraf: UNECE)


(Fotoğraf: UNECE)

Genel sonuçlar

Karbon nötrlüğü elde etmek için, raporun temel çıkarımları, UNECE bölgesinin aşağıdakileri yapması icap ettiğini göstermektedir:

⦁ tüm düşük ve sıfır karbon teknolojileriyle birincil ve nihai enerji arzını çeşitlendirmek;
⦁ azalmayan fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılmasını hızlandırmak;
⦁ yenilenebilir enerji ve nükleer enerjiye ağırlık verilerek tüm sektörlerin elektrifikasyonunun büyütülmesi;
⦁ ve karbon soruşturma, kullanma ve depolama (CCUS), hidrojen ve gelişmiş nükleer güç şeklinde düşük ve sıfır karbonlu teknolojilerin yaygın inovasyonunu desteklemek için kapasite oluşturmak.

Rapor, enerji sistemlerinin iddialı dönüşümünü planlamak ve yönlendirmek için artan teknoloji transferi ve dağıtımı ve kurumsal kapasite için çağrıda bulunuyor. UNECE’ye nazaran, bu eylemler tüm paydaşların katılımını ve benimsenmesini destekleyecek ve güvenli, uygun maliyetli ve karbonsuz enerji sistemleri yapmaya destek olacaktır.

Bu eylemlerin şimdi başlaması ve tüm düşük ve sıfır karbon teknolojilerinin kullanımını en üst düzeye çıkarması gerekiyor. 2050 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmak için, hükümetlerin tüm düşük ve sıfır karbonlu teknolojilerin yararları hakkında farkındalık yaratması, karbon nötrlüğü destekleyen siyaset çerçeveleri geliştirmesi ve nihayet karbon nötrlüğüne adil bir geçişi finanse etmek için eşit bir oyun alanı yaratması oldukca önemlidir. Üye devletlerin gereksinimlerine uygun karbon etkisiz enerji sistemleri.

Teknoloji geliştirme ve dağıtım herhangi bir halde ertelenirse yada bir teknoloji gündemden çıkarılırsa, karbon nötrlüğüne erişme tahmininin tekrardan gözden geçirilmesi gerekecektir.

UNECE Genel Sekreteri Olga Algayerova, “Eylemsizlik, gelecekte daha büyük, muhtemelen aşılmaz zorluklara yol açacak bir siyaset seçimidir” dedi. “Bir iklim felaketinden kaçınmak için yalnızca yürekli, acil ve devamlı fiil enerjiyi zamanında karbondan arındırabilir.

“Bu rapor, uygulanabilir düşük ve sıfır karbon teknolojileri varken geleneksel fosil yakıtlara artan yatırımın hayal bulunduğunu hatırlatıyor. karbon etkisiz enerji sistemleri.”

UNECE’nin nükleer ile alakalı görüşleri

UNECE, nükleer enerjiyi “karbon nötrlüğüne katkıda bulunan temel bir düşük karbonlu elektrik ve ısı deposu” olarak tanımlıyor ve nükleer enerji kullanmaya kabul eden ülkeler “UNECE enerji sistemlerinin karbondan arındırılmasında mühim bir rol oynayabilir”.

Rapor, artan enerji tutarları ve iyileştirilmiş güvenlik önlemlerinin yanı sıra enerji sistemlerinin karbondan arındırılması yönündeki baskının nükleer enerjiye yönelik tutumları değiştirdiğini belirtiyor. Bu, mevcut büyük ölçekli reaktörlerin ve gelişmiş nükleer enerji teknolojilerinin nüfuzu için yeni pazarlar yaratıyor. Bununla beraber, büyük ölçekli nükleer santrallerin tamamlanmasının finansal riskini ve yüksek ana para maliyetini azaltmak ve SMR’lerin geliştirilmesini ve dağıtımını hızlandırmak için siyaset desteğine gerekseme vardır.

Ek olarak, mevcut reaktörlerin işletmesini genişletmenin, yeni enerji projelerine bağlı finansal riskler ve uzun vadeli yükümlülükler olmaksızın fosil yakıtların kullanımını ve bağımlılığını ve enerji maliyetini mühim seviyede kolaylaştırması beklenmektedir.

Karbon nötrlük projesinin sonuçlandırılması

Rapor, düşük karbonlu enerji teknolojileri hakkında bir takım teknoloji özetini ve elektrik üretim seçeneklerine ilişkin son teknoloji çevresel yaşam döngüsü değerlendirmesini içeren büyük bir UNECE girişimi olan UNECE Karbon Nötrlüğü projesinin bir parçasıdır. Dünya Nükleer Birliği, UNECE Karbon Tarafsızlığı projesini destekledi ve projeye nükleer girdiyi koordine etti. Tüm proje sonuçlarına, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Paris Anlaşması’nın uygulanmasına yönelik bilgili kararlar alma mevzusunda siyaset yapıcıları desteklemek için tasarlanmış bir vasıta olan Karbon Nötrlüğü vasıta setinden erişilebilir.

UNECE Temiz Elektrik Sistemleri Uzmanlar Grubu Başkan Yardımcısı ve Dünya Nükleer Birliği’nin Uyum programı Direktörü King Lee, UNECE Temiz Elektrik Sistemleri Uzmanlar Grubunun 18. karbon nötrlüğü elde etmek için nükleer enerji.

Dünya Nükleer Birliği Genel Direktörü Sama Bilbao y León, “UNECE Karbon Nötrlüğü vasıta setinin yayınlanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Avrupa, Şimal ABD ve Orta Asya için net sıfıra ulaşmak için yürekli ve pragmatik bir yol haritası sunuyor.

“Karbon Nötrlüğü projesi, nükleer enerjinin enerji geçişinde oynaması ihtiyaç duyulan mühim rolün altını çizdi; bu rol, yalnızca uzmanlar, SMR’ler şeklinde gelişmiş yenilikçi reaktörleri ve öteki sektörleri karbondan arındırmanın yolları olarak düşünmeye başladığında büyüyen bir rol. elektrik, ısı ve hidrojen üretimi şeklinde.”

World Nuclear News tarafınca araştırılmış ve yazılmıştırYoruma kapalı.

uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket