Let’s travel together.

AMERICAN VIRTUAL CLOUD TECHNOLOGIES, INC. : Menkul Kıymet Sahiplerinin Haklarına İlişkin Maddi Değişiklikler, A.Ş. veya Tüzüklerde Yapılan Değişiklikler; Mali Yıl, Mali Tablolar ve Sergilerdeki Değişiklik (form 8-K)


Madde 3.03. Menkul Kıymet Sahiplerinin Haklarında Maddi Değişim.

Aşağıdaki Madde 5.03’te yer edinen bilgiler, bu Madde 3.03’e referans olarak dahil edilmiştir.

Madde 5.03. Ana Sözleşme yada Tüzük Değişimleri; Mali Yıldaki Değişim.

Açık 30 Eylül 2022, Amerikan Sanal Bulut Teknolojileri, Inc. (“Şirket”), Firmanın Değiştirilmiş ve Tekrardan Düzenlenmiş Müessese Belgesine İlişkin Değişim Belgesi’ni Dışişleri Bakanı’na sunmuştur. Delaware Eyaleti (“Değişim Sertifikası”), dosyalanması üstüne yürürlüğe giren
30 Eylül 2022 (“Geçerlilik Süresi”), Firmanın ihraç edilmiş ve ödenmemiş adi hisse senetlerinin on beşte bir ters hisse senedi bölünmesi (“Ters Hisse Senedi Bölünmesi”), 0.0001$ hisse başına nominal kıymet (“Adi Hisse Senedi”). Ters Hisse Senedi Bölünmesi ile bağlantılı olarak, Adi Hisse Senedi için CUSIP numarası 030382204 olarak değişecektir.

Daha ilkin de açıklanmış olduğu suretiyle, Firmanın senelik hissedarlar toplantısında
24 Mayıs 2022, Firmanın hissedarları, Adi Hisse Senedi’nin beşte bir, onda bir yada bir oranında ters hisse bölünmesini gerçekleştirmek için Firmanın Değiştirilmiş ve Tekrardan Düzenlenmiş Müessese Belgesinde üç alternatif değişikliği onaylamak için oy kullandı. – On beş kişilik, bu oran ve Tersine Hisse Senedi Bölünmesinin uygulanması ve zamanlaması Şirket yönetim kurulu (“Kurul”) tarafınca belirlenecektir. Kurul hemen sonra on beşte bir Ters Hisse Senedi Bölünmesi uygulamasını onayladı ve Değişim Sertifikasının dosyalanmasını onayladı ve yetkilendirdi.

Ters Hisse Senedi Bölünmesinin bir sonucu olarak, Yürürlük Zamanından derhal ilkin ihraç edilen ve ödenmemiş her Adi Hisse Senedi hissesi otomatikman tekrardan sınıflandırılmış ve Hisse Senedinin on beşte birine (1/15) dönüştürülmüştür. Ters Hisse Senedi Bölünmesi, tüm hissedarları tek tip olarak etkiledi ve herhangi bir hissedarın Firmanın özkaynaklarındaki yüzde payını değiştirmedi, sadece Ters Hisse Senedi Bölünmesi bazı hissedarların kısmi bir hisseye haiz olmasıyla sonuçlanacaktı. Ters Hisse Senedi Bölünmesi ile bağlantılı olarak kesirli hisse ihraç edilmemiştir. Aksi takdirde Adi Hisse Senedinin kısmi paylarına hak kazanacak olan hissedarlar, bunun yerine, bu tür kısmi paylar yerine nakit ödeme alma hakkına haizdir.

Ters Hisse Senedi Bölünmesi, Adi Hisse Senedinin nominal kıymetini yada Adi Hisse Senedinin yetkili hisse sayısını değiştirmedi. Sahiplerine Adi Hisse Senetlerimizi satın alma yada elde etme yada hisse senetlerine dönüştürme hakkı veren tüm ödenmemiş varantlar ve imtiyazlı hisse senetleri, bu menkul kıymetlerin şartlarının gerektirdiği şekilde ayarlanacaktır.

Adi Hisse Senedi, piyasa açıldığı tarihte Ters Hisse Senedi Bölünmesine bakılırsa düzeltilmiş bazda işlem görmeye başlayacaktır. 3 Ekim 2022.

Değişim Sertifikasının yukarıdaki açıklaması, ilgili esaslı koşulların bir özetidir, eksiksiz olduğu iddiasında değildir ve bu raporla Ek 3.1 olarak sunulan Değişim Sertifikasının tam metnine atıfta bulunularak bütünüyle nitelenir. ve buraya referans olarak dahil edilmiştir.

Madde 9.01. Mali Tablolar ve Sergiler.
(d) Exhibits.Exhibit No.                  Exhibit
3.1       Certificate of Amendment of Certificate of Incorporation of American
       Virtual Cloud Technologies, Inc., dated September 30, 2022.
104      Cover Page Interactive Data File (embedded within the Inline XBRL
       document).
                    1

© Edgar Çevrimiçi, kaynak bakışlar

Yoruma kapalı.

uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket